Δήμητρα Καραδήμα
Δήμητρα Καραδήμα

karouzos@otenet.gr
Δικηγόρος
Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο πεδίο του Ιδιωτικού Δικαίου με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο, με βαθμό «άριστα».

Χειρίζεται υποθέσεις Εργατικού και Διοικητικού Δικαίου.

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά και Γαλλικά.