Δώρα Γεωργίου
Δώρα Γεωργίου

karouzos@otenet.gr
Δικηγόρος
Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Δημόσιο Δίκαιο και στην Πολιτική Επιστήμη με ειδίκευση στο Διοικητικό Δίκαιο και θέμα διπλωματικής διατριβής «Σχέση Πειθαρχικού με Ποινικό Αδίκημα».

Εξειδικεύεται στο χειρισμό υποθέσεων διοικητικού δικαίου, δημοσιοϋπαλληλικού και δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης.

Παρείχε νομικές υπηρεσίες στο «Κτηματολόγιο Α.Ε».

Μιλάει άριστα την αγγλική και γαλλική γλώσσα.