ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ:
Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο
Εργασιακές Σχέσεις
Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
Αστικό Δίκαιο
Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο
Συμβάσεις
Διοικητικό Δίκαιο
Οι γλώσσες εργασίας του γραφείου είναι: η Ελληνική, η Αγγλική, η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική και η Ισπανική.