Η δικηγορική εταιρεία

Ο εργατολόγος Γιάννης Κ. Καρούζος και μια πολυμελής ομάδα έμπειρων και καταρτισμένων δικηγόρων παρέχουν για πάνω από 25 χρόνια υπεύθυνες και αξιόπιστες νομικές υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς: Εργατικό Δίκαιο, Εργασιακές Σχέσεις, Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο.

Η δικηγορική εταιρεία

Ο εργατολόγος Γιάννης Κ. Καρούζος και μια πολυμελής ομάδα έμπειρων και καταρτισμένων δικηγόρων παρέχουν για πάνω από 25 χρόνια υπεύθυνες και αξιόπιστες νομικές υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς: Εργατικό Δίκαιο, Εργασιακές Σχέσεις, Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο.

25 χρόνια εμπειρίας στο εργατικό δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Αθήνα το 1993, με κύριους τομείς δραστηριοτήτων το Εργατικό Δίκαιο και τις Εργασιακές Σχέσεις και το Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο.

Σήμερα, οι παλαιοί και νεότεροι συνεργάτες του γραφείου, οι οποίοι εμπλούτισαν το δυναμικό του και διεύρυναν σημαντικά τους τομείς δραστηριοτήτων του, ιδιαίτερα σε σύγχρονα και εξειδικευμένα θέματα του Εργατικού Δικαίου, του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης και του Διοικητικού Δικαίου, φιλοδοξούν να παρέχουν στους πελάτες τους υπεύθυνες και αξιόπιστες νομικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα όσον αφορά στην αντιμετώπιση εργατικών θεμάτων σε περίπτωση αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, στην παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα business plan εταιριών και ομίλων εταιριών, σε προσλήψεις στελεχών εξωτερικού κ.λπ., στην υποστήριξη συλλογικών οργάνων εργαζομένων ή μεμονωμένων εργαζομένων του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα.

Η συνεχής ενημέρωση όλων των συνεργατών του γραφείου στα θέματα δικαίου στα οποία ο καθένας ειδικεύεται, σε συνδυασμό με το σημαντικό και υψηλών απαιτήσεων πελατολόγιο του γραφείου, δίδουν σε κάθε συνεργάτη τη δυνατότητα να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις εξελίξεις, όχι μόνο του δικαίου, αλλά και όλων των λοιπών παραγόντων, η γνώση των οποίων είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική νομική συνδρομή.

Παράλληλα με τις εντός Αθηνών δραστηριότητές του, με κατάλληλη στελέχωση και οργάνωση, το γραφείο έχει τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Οι συνεργάτες του γραφείου, εργαζόμενοι ανεξάρτητα ή, όταν απαιτήθηκε από τις περιστάσεις, συνεργαζόμενοι με διακεκριμένα τοπικά νομικά γραφεία, έχουν ήδη προσφέρει τις υπηρεσίες τους σε σημαντικό αριθμό εταιριών και ιδιωτών πελατών σε θέματα ειδίκευσης του γραφείου. Επιπλέον, το γραφείο συνεργάζεται και με άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες, όπως π.χ. συμβολαιογράφους, φοροτεχνικούς, λογιστές, δικαστικούς επιμελητές, για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών του σε οποιαδήποτε υπόθεση.

To δικηγορικό γραφείο έχει οργανωθεί κατά τρόπο, ώστε να καλύπτει όλους τους βασικούς τομείς του δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση και ενασχόληση με το αντικείμενο της ειδίκευσής του. Το δικηγορικό γραφείο ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ διαθέτει ευρύ δίκτυο ανεξάρτητων συνεργατών – δικηγόρων στην Αθήνα, καθώς και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

25 χρόνια εμπειρίας στο εργατικό δίκαιο

Το δικηγορικό γραφείο ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Αθήνα το 1993, με κύριους τομείς δραστηριοτήτων το Εργατικό Δίκαιο και τις Εργασιακές Σχέσεις και το Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο.

Σήμερα, οι παλαιοί και νεότεροι συνεργάτες του γραφείου, οι οποίοι εμπλούτισαν το δυναμικό του και διεύρυναν σημαντικά τους τομείς δραστηριοτήτων του, ιδιαίτερα σε σύγχρονα και εξειδικευμένα θέματα του Εργατικού Δικαίου, του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης και του Διοικητικού Δικαίου, φιλοδοξούν να παρέχουν στους πελάτες τους υπεύθυνες και αξιόπιστες νομικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα όσον αφορά στην αντιμετώπιση εργατικών θεμάτων σε περίπτωση αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, στην παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα business plan εταιριών και ομίλων εταιριών, σε προσλήψεις στελεχών εξωτερικού κ.λπ., στην υποστήριξη συλλογικών οργάνων εργαζομένων ή μεμονωμένων εργαζομένων του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα.

Η συνεχής ενημέρωση όλων των συνεργατών του γραφείου στα θέματα δικαίου στα οποία ο καθένας ειδικεύεται, σε συνδυασμό με το σημαντικό και υψηλών απαιτήσεων πελατολόγιο του γραφείου, δίδουν σε κάθε συνεργάτη τη δυνατότητα να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις εξελίξεις, όχι μόνο του δικαίου, αλλά και όλων των λοιπών παραγόντων, η γνώση των οποίων είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική νομική συνδρομή.

Παράλληλα με τις εντός Αθηνών δραστηριότητές του, με κατάλληλη στελέχωση και οργάνωση, το γραφείο έχει τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα. Οι συνεργάτες του γραφείου, εργαζόμενοι ανεξάρτητα ή, όταν απαιτήθηκε από τις περιστάσεις, συνεργαζόμενοι με διακεκριμένα τοπικά νομικά γραφεία, έχουν ήδη προσφέρει τις υπηρεσίες τους σε σημαντικό αριθμό εταιριών και ιδιωτών πελατών σε θέματα ειδίκευσης του γραφείου. Επιπλέον, το γραφείο συνεργάζεται και με άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες, όπως π.χ. συμβολαιογράφους, φοροτεχνικούς, λογιστές, δικαστικούς επιμελητές, για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών του σε οποιαδήποτε υπόθεση.

To δικηγορικό γραφείο έχει οργανωθεί κατά τρόπο, ώστε να καλύπτει όλους τους βασικούς τομείς του δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση και ενασχόληση με το αντικείμενο της ειδίκευσής του. Το δικηγορικό γραφείο ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ διαθέτει ευρύ δίκτυο ανεξάρτητων συνεργατών – δικηγόρων στην Αθήνα, καθώς και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Τομείς ειδίκευσης

Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο
Εργασιακές Σχέσεις
Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο
Αστικό Δίκαιο

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο
Συμβάσεις
Διοικητικό Δίκαιο
Βιομηχανικές εργασιακές σχέσεις

Επικεφαλής επιστημονικών ομάδων

Επικεφαλής επιστημονικών ομάδων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


VIDEOS


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


VIDEOS


Εκδηλώσεις