Γιάννης Καρούζος

Επικεφαλής του Δικηγορικού Γραφείου - Εργατολόγος

Από το 1993 είναι Δικηγόρος, σήμερα στον Άρειο Πάγο.Είναι Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών και Μεταπτυχιακός Διπλωματούχος της Σχολής Εργατικού και Συνδικαλιστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Τεργέστης στην Ιταλία, με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο, Εργασιακές Σχέσεις, Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, από την οποία αποφοίτησε με άριστα.

Έχει ειδικευτεί επαγγελματικά χειριζόμενος εκατοντάδες υποθέσεις που αφορούν στο: Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο, Ευρωπαϊκό & Διεθνές Εργατικό Δίκαιο, Εργασιακές Σχέσεις, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο (Εργασιακών & Υπαλληλικών Εγκλημάτων), Διοικητικό Δίκαιο (Δημοσιοϋπαλληλικών Παροχών & Επιδομάτων). Έχει πολύχρονη εμπειρία και πείρα συμβουλεύοντας δεκάδες Σωματεία Εργαζομένων και Επιχειρήσεις σε εργασιακά θέματα. Διατέλεσε Σύμβουλος σε τρία Υπουργεία της Ελληνικής Δημοκρατίας και υπήρξε επί έτη ενεργό μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης. Είναι Μεσολαβητής, Μέλος του Σώματος Μεσολαβητών του Οργανισμού Μεσολάβησης Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής – Παρατηρητηρίου για τις ευρωπαϊκές καλές πρακτικές στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων και της ενδυνάμωσης του δικαιώματος στην εργασία, καθώς και μέλος του  Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής «Για την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2041 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 για επαρκείς και κατώτατους μισθούς στην Ε.Ε. και για την ενσωμάτωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 131 (ΔΣΕ 131) του ILO

Έχει συμμετάσχει, ως εισηγητής, σε πληθώρα επιστημονικών συνεδρίων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αντικείμενο το εργατικό δίκαιο. Ενδεικτικά: στα ετήσια συνέδρια AGI, της ένωσης Ιταλών Εργατολόγων, στο Διεθνές Συνέδριο της  Παγκόσμιας Εταιρίας Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Μετασχηματισμός της Εργασίας – Προκλήσεις στα Εθνικά Συστήματα Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης», στο Τορίνο το 2018, στο ετήσιο συνέδριο του Economist, στην Αθήνα το 2024, με θέμα «Αντιμετώπιση της δημογραφικής έκτακτης ανάγκης: Ο ρόλος της επιστήμης, των κυβερνήσεων και των πολιτικών» κλπ.

Δημοσιεύει άρθρα και μελέτες σε νομικά περιοδικά εργατικού δικαίου και εργασιακών σχέσεων, σε εφημερίδες, ηλεκτρονικά μέσα και ιστότοπους.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ