Αναστασία Μπογδάνη

Δικηγόρος

Απόφοιτη Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Εργατικό Δίκαιο.

Πολύχρονη μελέτη διαφόρων θεμάτων δημοσίου δικαίου.

Εξειδικεύεται στον χειρισμό υποθέσεων εργατικού και δημοσίου δικαίου.

Μιλάει άριστα την Αγγλική γλώσσα και πολύ καλά την Γερμανική.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ