Αντώνιος - Αλέξανδρος Δεληγιάννης

Δικηγόρος

Απόφοιτος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Εξειδικεύεται στον χειρισμό Aστικών, Εργατικών και Εμπορικών υποθέσεων.

Επιπλέον ασχολείται με υποθέσεις Οικονομικού Ποινικού Δικαίου και συγκεκριμένα με τα εγκλήματα του Λευκού Κολάρου (White Collar Crimes).

Ιστορικός – Απόφοιτος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Γνωρίζει άριστα Αγγλικά.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ