Ελευθερία Στόικου

Δημοσιολόγος

Απόφοιτος Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Δημόσιο Δίκαιο και στην Πολιτική Επιστήμη (LLM) με ειδίκευση στο διοικητικό δίκαιο.

Εξειδικεύεται στο χειρισμό υποθέσεων Διοικητικού δικαίου, ιδίως στο Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο και πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων.

Μιλάει άριστα την αγγλική γλώσσα.

Γνωρίζει τη γερμανική και ισπανική γλώσσα.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ